Badania rentgenowskie wykonywane są bez konieczności wcześniejszej rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki . Odbiór wyników badania po ok. 5 min po badaniu  . Wykonane badania odczytywane mogą być na indywidualnym komputerze Pacjenta oraz w innych gabinetach stomatologicznych .

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

Cena / zł /

Zdjęcie rentgenowskie punktowe

30

Zdjęcie rentgenowskie punktowe z nagraniem na płytę CD

40

Zdjęcie pantomograficzne z nagraniem na płytę CD

70

Zdjęcie pantomograficzne z nagraniem na płytę CD plus konsultacja lekarska

 *pacjentom ze skierowaniami  z innych gabinetów stomatologicznych nie udzielana jest konsultacja

100

Tomografia rentgenowska 3D  z nagraniem na płytę CD plus konsultacja lekarska na życzenie pacjenta   / 1 łuk zębowy  lub odcinek łuku /

*pacjentom ze skierowaniami  z innych gabinetów stomatologicznych nie udzielana jest konsultacja

150

Tomografia rentgenowska 3D  z nagraniem na płytę CD plus konsultacja lekarska na życzenie pacjenta  / szczęka oraz żuchwa – 2 łuki  /

*pacjentom ze skierowaniami  z innych gabinetów stomatologicznych nie udzielana jest konsultacja

280