photo-140.jpgUrządzenie umożliwiające aplikacje sondami (OzonyTron X) i bieżący nadmuch Ozonu medycznego w miejscu zmiany z wbudowanego wewnętrznego generatora. To innowacyjne rozwiązanie skraca czas zabiegu, w niektórych przypadkach poszerza spektrum zastosowań. Rozwiązanie to znacznie usprawnia aplikację ozonu do kieszonek dziąsłowych, przetok, kanałów korzeniowych, wdmuchując do ich wnętrza określoną dawkę w zaprogramowanym czasie. Połączenie tych dwóch możliwości czyli praca sondami (periodontycznymi, endodontycznymi, zębodołowa, dziąsłowa, próchnicowa) zapewniającej eliminację bakterii grzybów i dezaktywacji wirusów do 10 mm w głąb tkanki przyspieszając procesy gojenia i bezpośredni nadmuch ozonu w trudno dostępne miejsca gdzie nie ograniczają nas żadne bariery dyfuzji (ślina, płuzy fizjologiczne itp.)

Wskazania do zastosowania ozonu w stomatologii są następujące:

 • profilaktyka próchnicy,
 • wczesne zmiany próchnicowe,
 • próchnica średnia i głęboka – dezynfekcja ozonem opóĄnia powstawanie próchnicy wtórnej wokół wypełnień kompozytowych,
 • nadwrażliwość szyjek zębowych – wzmaga działanie preparatów do remineralizacji szkliwa,
 • wybielanie zębów – w procesie wybielania tkanek zębów przebarwionych wykorzystuje się silne właściwości utleniające ozonu, jednak zabieg ten można wykonywać jedynie w zębach pozbawionych żywej miazgi,
 • odkażanie kanałów korzeniowych,
 • choroby infekcyjne błony śluzowej jamy ustnej – w periodontologii bakteriobójcze własności ozonu wykorzystuje się do leczenia patologicznych kieszonek przyzębnych, zaś własności wirusobójcze do leczenia aft i zmian wywołanych na błonie śluzowej i skórze przez wirusa opryszczki,
 • w protetyce – możliwe jest ozonowanie filarów protetycznych, przed umieszczeniem na nich koron protetycznych, w celu zminimalizowania rozwoju próchnicy wtórnej; również przyspiesza gojenie otarć spowodowanych protezami,
 • w chirurgii stomatologicznej – działanie ozonu na rany powstałe po zabiegach chirurgicznych zapobiega powikłaniom typu zakażenia pozabiegowego i sprzyja gojeniu tkanki; stosuje się dezynfekcję pola operacyjnego przed i po zabiegu; przyspiesza gojenie powikłanych ran – suchy zębodół, sączące rany, przetoki ropne,
 • przynosi ulgę w neuralgiach.

Wykorzystanie ozonu w stomatologii wynika z jego następujących właściwości fizyko-chemicznych:

 • poprawia metabolizm zapalnie zmienionych tkanek poprzez zwiększenie ich natlenienia,
 • aktywuje systemy odpowiedzi immunologicznej,
 • działa niszcząco na bakterie, grzyby i wirusy; jako bardzo silny utleniacz łączy się z biomolekułami, które budują między innymi błony komórek bakteryjnych; badania wykazały, że kilkusekundowe działanie ozonu prowadzi do ustania funkcji życiowych bakterii; na ozon reagują zarówno bakterie tlenowe jak i beztlenowe; ozon łatwo oddziałuje na wielonienasycone kwasy tłuszczowe znajdujące się w otoczkach wirusów,
 • działając na substancję organiczną tkanek zmineralizowanych zębów wzmaga ich zdolności remineralizacyjne; równocześnie ma zdolność „otwierania” kanalików zębinowych, dzięki czemu ułatwia dyfuzję jonów wapnia i fosforu do głębszych warstw ubytków próchnicowych.

Zaletami ozonoterapii jest to, że zabiegi:

 • są bezbolesne, działają natychmiastowo z dużą skutecznością
 • nie powodują żadnych skutków ubocznych
 • żadnych reakcji alergicznych
 • żadne szczepy bakterii nie są oporne na działanie ozonu
 • nie są toksyczne
 • są łatwe do wykonania i efektywne
 • bardzo często eliminują konieczność kuracji farmakologicznej

Przykłady kliniczne:

photo-139.jpg

Dostępne sondy w zestawie: KP – aplikacja bezpośrednio do kanału korzeniowego po opracowaniu i kieszonek dziąsłowych, wstrzyknięcie Ozonu w trudno dostępne miejsca.

PA- periodontologia krótka

PA/L- periodontologia, do kieszonek dziąsłowych siekaczy i przedtrzonowców.

PA/8- periodontologia, aplikacja do kieszonek dziąsłowych zębów trzonowych

CA- próchnica, aplikacja bezpośrednio na ubytek

CR- endodoncja, aplikacja bezpośrednio do opracowanego kanału korzeniowego

AV- zębodoły, aplikacja bezpośrednio po ekstrakcji i do suchych zębodołów, tamowanie krwawienia

GI- dziąsła, aplikacja na zmiany skórne, tamowanie krwawienia

Dane techniczne:

Urządzenie zostało wykonane według IEC (MedGV der BRD)

Znak CE dowodzi spełnienia wymaganą EMV – dyrektywy 89/336/EWG

Przyrząd spełnia wymagania zintegrowanych Norm DIN EN 60601:

Przyrządy medyczno-elektryczne w UE precyzyjne zabezpieczenie według IEC 127, T630 mA.