Rentgenowizjografia

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych pojedynczych zębów oraz jego okolic . Radiowizjografia pozwala m.in. na precyzyjną ocenę długości kanału zęba, określenie jaka jest gęstość kości, analizę poprawności wypełnienia kanału. W ten sposób eliminuje się na przykład ryzyko niepełnego oczyszczenia i wypełnienia kanału. Możliwość wyskalowania ważnych dla dentysty fragmentów obrazu jest istotna w procesie należytego diagnozowania stanu uzębienia (realne jest np. wykrycie wczesnego stadium próchnicy). Czynność ta polega na umiejscowieniu w jamie ustnej pacjenta czujnika i wykonaniu zdjęcia, obraz ukazuje się natychmiastowo na monitorze .
Pracownia nasza wyposażona jest w dwa zestawy rentgenowizjografii – stacjonarny w gabinecie zabiegowym jak i osobny w pracowni rentgenowskiej .

rengenowizjografia 1

zdjęcie zęba Koszalin , rtg zęba Koszalin , pracownia rentgenowska zębów Koszalin , pantomogram zębów Koszalin , tomografia zębów Koszalin , zdjęcie 3D Koszalin , pracownia rentgenowska Koszalin